Serhan Akyıldırım, Ankara Tınaztepe Lisesini bitirdikten sonra girdiği Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Okan Üniversitesi’nden almış olduğu Aktüerya (İş Göremezlik ve Destekten Yoksun Kalma Tazminatı) bilirkişilik sertifikası ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden almış olduğu İş Hukukundan Kaynaklı İşçilik Alacakları Hesap Bilirkişiliği sertifikası bulunmaktadır.

Mesleki faaliyetine bireysel iş hukuku ve uluslararasi karayolu taşimaciliği hukukunun yoğunlukta olduğu köklü hukuk bürosunda başlamış ve uzun yıllar boyunca bu kapsamda mesleğni ifa etmiştir.

Serhan Akyıldırım, bireysel iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, toplu iş hukuku, borçlar hukuku ve kişisel verilerin ve gizli bilgilerin korunmasi hukuku gibi çeşitli konularda; İşveren – İşçi ilişkisi kapsamında sözleşmelerin hazırlanması, işveren – işçi arasındaki akdi ve kanuni yükümlülüklerden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü, uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla (Arabuluculuk vb.) çözümlenmesi, dava süreçlerinin yönetimi ve her türlü denetim kapsamında ortaya çıkan ihtilafların çözümünde müvekkillerimize destek vermektedir.

İngilizce bilmektedir.

Av. Serhan Akyıldırım

Adres : İsmail Paşa Sk. No. 77
Koşuyolu Kadıköy - İstanbul
Telefon: +90 (216) 327 27 00
E-posta:serhan.akyildirim@urey.av.tr

TOP