Görkem Çetin, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olmuştur. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış aynı dönemde Almanya Justus Liebig Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı ile hukuk eğitimi almış ve tez çalışmasında taşınmaz hukuku ile ilgilenmiştir. “Türk Hukuku Bakımından Mobil Telefon Abonelik Sözleşmeleri” isimli makalesi İstanbul Barosu Dergisi’nde, “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi” isimli makalesi Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi’nde, “Yolsuz Tescil Kavramı ve Türleri” isimli tez çalışması ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi’nde yayınlanmıştır.

Özellikle yabancılar hukuku alanında İstanbul Barosu ile Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nin paydaşları oldukları pek çok ulusal ve uluslararası eğitime katılmış ve projeler kapsamında avukat olarak çalışmıştır.

2014 yılından beri İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmekte olup çalışma hayatı süresince Sözleşmeler Hukuku, Yabancılar Hukuku, Eşya Hukuku, Aile Hukuku, İdare Hukuku ve İş Hukuku alanları başta olmak üzere hukukun çeşitli alanlarında deneyim kazanmıştır. Aynı zamanda marka vekilliği bulunmaktadır.

İleri seviyede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Av. Görkem Çetin

Adres :İsmail Paşa Sk. No. 77
Koşuyolu Kadıköy - İstanbul
Telefon: +90 (216) 327 27 00
E-posta:gorkem.cetin@urey.av.tr

TOP