Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi

Bilgi Notu

İşçinin Görevine Uygun Meslek Kodunun Bildirimi ve Yaptırımı

Bilgi Notu

Aile Konutu Niteliğindeki Konutların Tahliye Taahhütlerinin Geçerliliğine Etkileri

Bilgi Notu

Yazlık İhtiyacının Gereksinim Nedeniyle Tahliye Davasına Konu Edilmesi

Bilgi Notu

Personel Devam Takip Sistemleri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bilgi Notu

Yetki Koşulu İçeren Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmelerinde Yetkili Hukuk ve Yargı Yerinin Belirlenmesi

Bilgi Notu

Acente: Bir Tür Bağımsız Tacir Yardımcısı

Bilgi Notu

Aralıklı Çalışmanın Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Hakkına Etkisi

Bilgi Notu

Marka Tescil Süreci

Bilgi Notu

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sürecine genel bir bakış

Bilgi Notu

İşe iade kararının işveren bakımından sonuçları

Bilgi Notu

7420 Sayılı Kanun'un Geçici 2. Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bilgi Notu

İşyeri Uygulamaları

Bilgi Notu

Telif Hakkının Devrinde Dikkat Edilecek Hususlar

Bilgi Notu

Terekenin Tespiti Davası

Bilgi Notu

İhtiyati Tedbir Kararının Temerrüt Nedeniyle Tahliyeye Etkisi

Bilgi Notu

Tek Taraflı Cezai Şart

Bilgi Notu

Almanya Tedarik Zinciri Yasası

Bilgi Notu

Tacirler Arasındaki İhtar ve İhbarlara İlişkin 6102 Sayılı TTK M. 18/3 Hükmünde Öngörülen Şekil Şartlarının Hukuki Niteliği

Bilgi Notu

Türk Hukukunda Niteliğine Göre Vade Türleri

Bilgi Notu

Mecurun (Kiralananın) İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliyesi

Bilgi Notu

Döviz Cinsinden Sözleşme ve Ödeme Yapma Yasağına Dair Bilgilendirme Hakkında

Bilgi Notu

Bankanın Avukatı Tarafından Borçlu Yakını Olan İlgili Kişiye Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Bilgi Notu

İlgili Kişi İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Faaliyetlerinin Yurtdışında Mukim Olan Veri Sorumlusu İşverence Aydınlatılmaması Ve Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi

Bilgi Notu

Veri Sorumlusu İşveren Tarafından Eski Çalışanı Olan İlgili Kişinin Kurumsal E-Posta Hesabına Aydınlatma Yapılmaksızın Erişilmesi

Bilgi Notu

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Hakkında Bilgilendirme

Bilgi Notu

Spor Kulübü ve Yöneticilerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu.

Bilgi Notu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar?

Bilgi Notu

Miras Paylaşma Sözleşmesi

Bilgi Notu

Elektronik Ticarete İmkân Sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcıların Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan Sorumluluğunun Farklı Hukuk Sistemlerindeki Görünümü

Bilgi Notu

Kişisel Verilerin İşlenmesi İhlallerinde Tazminat Kurumunun İşleyişi

Bilgi Notu

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Öngörülen Yeni Düzenlemeler

Bilgi Notu

Rekabet Kurulunun Zincir Marketler Kararı

Bilgi Notu

Ölümün Tespiti Davası

Bilgi Notu

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Bilgi Notu

Fazla Mesai Ücretinin Asıl Ücrete Dahil Olmasına İlişkin İş Sözleşmelerinde Yer Alan Hükümler Ve Bu Hükümlerin Geçerliliği

Bilgi Notu

Kira Bedeli Tespit Davası

Bilgi Notu

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Bilgi Notu

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Zorunlu ve İhtiyari Unsurları

Bilgi Notu

Rekabet Hukuku Kapsamında Centilmenlik ve Personel Ayartmama Sözleşmelerinin İncelenmesi

Bilgi Notu

İşe İade Davası Neticesinde İşveren'in SGK'ya Bildirim Yükümlülüğü

Bilgi Notu

İşveren Vardiyalı Çalışmayı Uygularken Hangi Esaslara Dikkat Etmelidir

Bilgi Notu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Whatsapp LLC Hakkında 1.950.000 TL İdari Para Cezası

Bilgi Notu

Mevcut Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Covid - 19 Aşısı Olmamakta Direnen Çalışanın İş Akdi Feshedilebilir Mi

Bilgi Notu

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları Usul ve Esaslarına İlişkin Son Düzenlemeler

Bilgi Notu

İş Sözleşmelerinde Eğitim Karşılığında Öngörülen Cezai Şart Hükmü, Söz Konusu Eğitim Giderlerini Aşmamak Kaydıyla Geçerlidir

Bilgi Notu

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine İlişkin Düzenlemeler

Bilgi Notu

SGK İşten Ayrılış Kodları İle İlgili Düzenlemeler

Bilgi Notu

Dayanışma Aidatı Ödeyerek Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma Hakkının Başlangıcı

Bilgi Notu
TOP